NEFTAŞ

KALİTE

Çevre Politikamız

Neftaş Ağır İş Makinaları Üst Yönetim desteği ve tüm çalışanlarıyla birlikte;
– Faaliyetlerimizi; belirlediğimiz hedefler doğrultusunda çevreye zarar vermeden sürdüreceğimizi ve çevre kirliliğini önleyeceğimizi,
– İş Makinesi Satış ve Servis faaliyetlerimizin, çevre kanunlarına ve düzenlemelerine uygun olacak şeklinde sonuçlanması için çevre, sağlık ve güvenlik konularını içeren kılavuzunu referans alarak çalışacağımızı. Ayrıca, her çalışanımızı bu prensipler ışığında eğiteceğimizi,
– Çevreyle ilgili mevzuat ve düzenlemelere uyacağımızı,
– ÇYS ve çevre bilincini sürekli geliştireceğimizi,
– Çevre Yönetim Sistem’imizi (ÇYS) kritik aşamalarda sorgulanacak ve organizasyonumuzun prosedürleri içerisine yerleştirecek şekilde oluşturduğumuzu
– Atıklarımızın geri kazanımı, yeniden değerlendirilmesi, bertaraf ve azaltılması ile ilgili çalışmalar yapacağımızı çevre ile ilgili üzerimize düşecek her türlü görev ve fedakarlıkları yerine getireceğimizi; çalışanlarımıza, paydaşlarımıza ve üçüncü taraflara açık tutmayı taahhüt eder ve paylaşmayı görev biliriz.